Základní informace pro vývojáře

Povinnost evidence tržeb byla k 1. lednu 2023 ukončena.

Systém evidence tržeb je koncipován jako otevřený a to z hlediska hardwarového (HW) i softwarového (SW) řešení. Záměrem není zavádět tzv. „registrační pokladny“ s fiskální pamětí, jakožto speciální zařízení podléhající certifikaci ze strany Ministerstva financí.

  • SW či HW řešení je oprávněn nabízet kdokoliv,
  • stát nebude vyhlašovat žádné výběrové řízení na dodavatele SW či HW pro koncová pokladní zařízení,
  • není potřeba žádný speciální certifikát pro výrobce či dodavatele nebo jejich produkty, stejně tak nepodléhají certifikaci ani kontrole servisní firmy,
  • je zcela na jednotlivých podnikatelích jaké zařízení (SW, HW) pro evidenci tržeb zvolí. K tomu, aby obchodník elektronicky evidoval tržbu, bude postačovat jakékoliv zařízení (např. pokladna, pokladní systém, ale i např. tablet nebo mobil propojený s tiskárnou). Pokladní zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby bylo schopno online prostřednictvím internetu odeslat požadované informace o evidované tržbě do systému Finanční správy a vytisknout účtenku s fiskálním identifikačním kódem pro zákazníka.

Technické parametry pro účely vývoje či úpravy pokladních zařízení jsou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Časový harmonogram

  • 11. května 2016 - byla zveřejněna technická dokumentace pro zasílání evidovaných tržeb, včetně formátu a struktury datové věty, komunikačního rozhraní apod.,
  • 13. června 2016 - byl spuštěn PlayGround, tj. integrační prostředí pro testování výrobců pokladních systémů a vývojářů SW, včetně technické podpory
  • 3 měsíce před účinností zákona, tj. od 1. září 2016 - byl zahájen proces přidělování autentizačních údajů, včetně možnosti správy údajů o provozovnách a certifikátech na portálu Finanční správy,
  • přibližně 1 měsíc před účinností zákona, tj. v listopadu 2016 - byl zajištěn pilotní provoz ostrého prostředí pro zasílání údajů o evidovaných tržbách, které umožní podnikatelům otestovat funkčnost jejich pokladních zařízení.

Nacházíte se zde: