MF odmítá odklad etržeb o 2 roky i nesystémové snížení spotřební daně na pivo

11.11.2016

Návrh TOP 09 na odložení účinnosti Zákona o evidenci tržeb vnímáme v kontextu dosavadní opoziční rétoriky vůči etržbám, která se vyznačuje zkreslováním faktů a strašením podnikatelů prostřednictvím záměrných dezinformací. Odložení EET o 2 roky je zcela nekonstruktivní návrh, který by státu i podnikatelům přinesl pouze další náklady.

Opozice by tak tímto návrhem do slova hodila do koše již téměř vybudovaný systém EET, který by sám po zavedení ve všech segmentech v rámci 4 fází přinesl do státního rozpočtu téměř dvě desítky miliard korun. Návrh TOP 09 je z hlediska dlouhodobé koncepce MF zásadně nekoncepční a Ministerstvo financí ho odmítá jako politické gesto a součást předvolební kampaně. Důvody pro odklad, které TOP 09 zmiňuje, jsou zcela zástupné a fiktivní:

 • Příprava technického zabezpečení evidence tržeb probíhá podle plánu. Dodavatelé pokladních řešení již představili svá řešení, spustili své kampaně na propagaci, podnikatelé se již na EET připravují.
 • Není pravdou, že by MF měnilo v průběhu příprav výklad a podmínky elektronické evidence tržeb. Od platnosti zákona pracuje MF a FS podle přesně stanoveného harmonogramu a aktivně komunikuje s podnikatelskou veřejností. Zpřesněná metodika vydána FS pouze vysvětluje specifické situace, které nastávají v běžné podnikatelské praxi.
 • Tvrzení, že zavedením EET zanikne podnikání, je stejné jako říkat, že budu-li podnikatelé řádně platit daně, zbankrotují. Takovou konstrukci Ministerstvo financí odmítá, našim cílem je naopak snížení daňové zátěže (snížení DPH ve stravování z 21% na 15% je součástí doprovodného zákona) a narovnání podmínek pro podnikání.
 • Zrušení elektronické evidence tržeb by rozhodně nepřineslo stejné podmínky pro všechny, ale pouze by prodloužilo současný neudržitelný stav nerovného podnikatelského prostředí, kdy je většina podnikatelů "šikanována" menšinou, která neplatí daně a pokřivuje současný systém.
 • Některá z forem evidence tržeb funguje již v 16 zemích EU. ČR tedy není žádnou zkušební laboratoří, ale například poslední zemí V4, která evidenci tržeb nemá.
 • Finanční a celní správa bude první dva měsíce, tedy v prosinci a v lednu, k obchodníkům tolerantní. Jejím úkolem bude spíše obchodníky na změnu znovu upozorňovat, pomoci jim na změnu se připravit a informovat o případných situacích, které nejsou v souladu se zákonem.

S návrhem ODS na snížení spotřební daně na pivo z 32 % na 26,8 % u základní sazby daně, a u malých pivovarů na 12 %, Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí, a to i z důvodu neslučitelnosti daného požadavku s právem EU:

 • Původní návrh ministra financí přednesený na koaliční radě na snížení výše sazby daně z přidané hodnoty cílil pouze na točené pivo, kdy tento návrh nerozlišoval, zda se jednalo o pivo z malého nebo velkého pivovaru. Podstatné bylo, že tato podpora byla zaměřena na restauratéry, kterým měl být částečně kompenzován vliv zavedení EET a vznik dalších povinností.
 • Návrh ODS plošně snižuje spotřební daň z piva pro výrobce, kdy toto zvýhodnění neskýtá jistotu promítnutí do cen jak pro restaurace, tak případně pro konečného spotřebitele. Tato skutečnost byla potvrzena i Českým svazem pivovarů a sladoven, který za účelem podpory restauračních služeb od počátku preferoval snížení daně z přidané hodnoty a nikoliv snížení spotřební daně.
 • ODS navrhované snížení základní sazby spotřební daně z piva z 32 Kč na 1 hl a stupeň extraktu původní mladiny by znamenalo snížení spotřební daně na jednom půllitru desetistupňového piva ze současných 1,60 Kč na 1,34 Kč, tj. při zachování základní sazby daně z přidané hodnoty by nastala celková úspora na 0,5 l pivu, bez ohledu na to, zda se jedná o lahvové nebo točené pivo, o cca 0,30 Kč.
 • ODS navrhované snížení nejnižší sazby pro malé nezávislé pivovary na 12 Kč na 1 hl a procento extraktu původní mladiny je v rozporu s Čl. 4 odst. 1 směrnice 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů; snížení může podle tohoto ustanovení činit maximálně 50 % základní sazby spotřební daně.
 • Odhadovaný rozpočtový dopad na inkaso spotřebních daní z piva je cca - 800 mil. Kč.

Nacházíte se zde: