Kontroly EET přitvrzují

03.02.2017

Dnes uplynulo 65 dní od doby, kdy vstoupil v účinnost zákon o evidenci tržeb. V první fázi mají podnikatelé, poskytující stravovací a ubytovací služby, povinnost evidovat tržby přijaté v hotovosti a obdobným způsobem.

V uplynulém období dvou měsíců provedly společně celní a finanční orgány téměř 3,5 tisíce kontrol zaměřených na oblast evidence tržeb, což znamená v průměru 54 kontrol denně. Celníci provedli dvě kontroly i na Letišti Václava Havla.

V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno 407 porušení zákona o evidenci tržeb. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, a to ve 180 případech. Dále poplatníci nezaslali údaje o platbě do systému Finanční správy, neumístili informační oznámení o způsobu evidování tržeb a porušili oznamovací povinnost. Zjištění byla předána k dalšímu řízení v rámci správního řízení o uložení pokuty.

Spolupráce obou dozorujících orgánů je velmi úspěšná a efektivní. Kontrolní činnost vychází z analytické činnosti Finanční správy, vlastních poznatků založených na znalosti místního prostředí a informací z předchozí kontrolní činnosti Celní i Finanční správy.

Někteří poplatníci bohužel berou povinnost evidovat tržby na lehkou váhu a neuvědomují si důsledky svého jednání. Riskují uložení pokuty až do výše 500 000 korun, dočasné uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. I v budoucnu lze očekávat velmi intenzivní a zpřísněnou kontrolní činnost ze strany Finanční a Celní správy.

Nacházíte se zde: