Kontrolní akce EET v příhraničních tržnicích: většina provozovatelů se připravila

20.04.2017

V průběhu minulého týdne proběhla v příhraničních tržnicích v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji rozsáhlá kontrolní akce v souvislosti s dodržováním povinností prodejců, které pro ně vyplývají ze zákona o evidenci tržeb. V tržnicích Strážný, Svatá Kateřina, Folmava, Potůčky, Lipový Dvůr, Hřensko a Dolní Poustevna kontroloři prověřili celkem 360 podnikatelů. Výsledky kontrol ukazují, že se zde většina provozovatelů na evidenci tržeb připravila.

Porušení zákona o evidenci tržeb zjistili kontroloři ve 49 případech. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, nezaslání údajů o platbě, absenci informačního oznámení o způsobu evidování tržeb a porušení oznamovací povinnosti. Tato zjištění byla předána k dalšímu řízení v rámci správního řízení o uložení pokuty. Podnikatelům hrozí pokuta až 500 tisíc korun. K součinnosti byla do většiny tržnic přizvána i Česká obchodní inspekce.

Vedle kontrol dodržování zákona o evidenci tržeb zde Finanční a Celní správa také prověřovaly, zda podnikatelé nedluží na daních nebo pokutách. V rámci exekučních řízení byla od dlužníků vybrána hotovost ve výši 105 tis. korun. Celníci dále zajistili téměř 15,5 tis. tabákových výrobků bez prokázaného zdanění, kdy výše úniku na spotřební dani by v těchto případech představovala 40 tis. korun. Zabavili také téměř tisícovku padělků, kde škoda způsobená majitelům ochranných značek činila 8 milionů. V Lipovém Dvoře celníci kontrolovali ještě i o Velikonočním pondělí.

Od spuštění EET provedly finanční a celní orgány celkově více než 24 tis. kontrol. Spolupráce obou dozorujících orgánů je velmi úspěšná a efektivní. Kontrolní činnost vychází z analytické činnosti Finanční správy, vlastních poznatků založených na znalosti místního prostředí a informací z předchozí kontrolní činnosti Celní i Finanční správy.

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
Telefon: 602 674 903 

mjr. Ing. Martina Kaňková
ved. Oddělení vztahů k veřejnosti
a tisková mluvčí Generálního ředitelství cel
Telefon: 724 431 127 

 

Nacházíte se zde: