Zkušenosti ze zahraničí

10.03.2016

Zavedení evidence tržeb v České republice předcházela důkladná analýza a srovnání těchto systémů, kam patří jak on-line model fungující právě v Chorvatsku, tak off-line modely (registrační pokladny), či kombinace obojího.

Některá z forem evidence tržeb funguje v 17 zemích Evropské unie. Jedná se o Itálii, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgii, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr a Chorvatsko. Pro segment taxislužby funguje evidence tržeb v Německu. Od roku 2016 zavádí evidenci tržeb Rakousko a Slovinsko.

I v takové zemi, jako je Švédsko, kde je platební morálka daňových subjektů na mnohem vyšší úrovni a objem šedé ekonomiky je nižší než v ČR, došlo po zavedení evidence tržeb (formou registračních pokladen) v roce 2010 k nárůstu vykazovaných tržeb v průměru o 5,2 %. Daňové inkaso vzrostlo v přepočtu o cca 8,1 mld. Kč.

Chorvatský on-line model se ukázal jako jednoznačně nejefektivnější, nejméně zneužitelný a z mikroekonomického hlediska nejméně nákladný. Je to nový a moderní systém, který od ledna 2013 úspěšně funguje v Chorvatsku, v roce 2016 byl zaveden ve Slovinsku, v určité formě funguje v Maďarsku, k registračním pokladnám tento systém přidalo v roce 2015 také Slovensko. Další státy o něm uvažují.

Ukazuje se, že země, které evidenci tržeb zavádějí později, mohou využít nejnovější moderní technologie lépe než tradiční západní země, které své systémy budovaly již před mnoha lety.

Nacházíte se zde: