Vánoční kapři se mohou prodávat bez evidence, výjimku dostali i nevidomí podnikatelé

12.12.2017

S účinností od 14. 11. 2017 je platné nařízení vlády č. 376/2017, které vyjímá z evidence tržeb nevidomé podnikatele a tržby z předvánočního prodeje ryb.

Jedná se o dvě výjimky:

  1. Nevidomí a hluchoslepí podnikatelé
    Tržby nejsou dočasně povinni evidovat podnikatelé, kteří jsou prakticky nevidomí nebo těžce hluchoslepí, pokud tržbu přijímají sami (nebo prostřednictvím dalších osob s obdobným postižením).
  2. Vánoční kapři
    V období od 14. – 24. 12. není evidovanou tržbou prodej sladkovodních ryb, pokud probíhá v místě, kde se neprodává žádné jiné zboží. Tato výjimka platí do konce roku 2019.

Celé znění Nařízení vlády 367/2017 Sb.

Nacházíte se zde: