Od září podnikatelé zahájí první kroky k evidenci tržeb

25.08.2016

Od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a údajů o provozovnách.

Kroky před zahájením evidence tržeb:

1. Získání autentizačních údajů

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně musí podnikatel předtím, než přijme první evidovanou tržbu, a to jedním z následujících způsobů:

Elektronicky na Daňovém portálu
Podnikateli budou autentizační údaje zaslány do datové schránky.
Osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů
Podnikatel získá autentizační údaje okamžitě na finančním úřadě v zapečetěné obálce.

O autentizační údaje může požádat také zplnomocněný zástupce podnikatele.

2. Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb

Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde bude spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Po zahájení evidence tržeb bude mít poplatník v aplikaci k dispozici také informace o zasílaných tržbách.

3. Oznamování údajů o provozovnách

Před zahájením evidence tržeb má podnikatel povinnost oznámit údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Každé provozovně bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat Finanční správě.

4. Získání certifikátu

Poté, co podnikatel ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oznámí údaje o svých provozovnách, může přistoupit k podání žádosti o vydání certifikátu. Prostřednictvím certifikátu Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo může získat a využít více certifikátů. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí. Na rozdíl od např. zaručeného elektronického podpisu jsou certifikáty pro evidenci tržeb přidělovány zdarma. Návod, jak spravovat certifikáty, naleznete ZDE.

5. Nainstalování certifikátu

Certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon apod.) a příslušného operačního systému. V případě potřeby asistence doporučujeme kontaktovat svého dodavatele pokladního zařízení nebo jinou servisní společnost.

Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.

Video "První krok k evidenci tržeb"

Leták "První krok k evidenci tržeb"

Nacházíte se zde: