Martin Janeček v pořadu 90´ ČT24 o evidenci tržeb

17.08.2016

Koho všeho se EET bude týkat? Jak bude vypadat v praxi? Jaký bude harmonogram zavádění? V 90´ČT24 se ptali generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka, viz web ceskatelevize.cz.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Elektronická evidence tržeb - to je slovní spojení, které stále vyvolává napětí. A to přitom do registrace zbývá jenom 14 dní. Kritika přichází nejen ze strany opozice, ale taky od samotných podnikatelů. Připojil se k ní taky prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Na svém twitterovém účtu si postěžoval, že Ministerstvo financí nedostatečně připravuje podnikatele na zavedení EET, vznikla tak slovní přestřelka se šéfem resortu Andrejem Babišem.

redaktor /citace: Andrej BABIŠ/
--------------------
"Rád si s vámi, pane Vladimíre Dlouhý, popovídám o tom, jak podnikatelům pomoc. Zatím jsem našel vaše dvě videa, kde kritizujete ministerstvo financí."

redaktor /citace: Vladimír DLOUHÝ/
--------------------
"Taky jsem jedno vaše video viděl, ale co slyším denně od podnikatelů, ty informace nemají. Na to se, prosím, zaměřme především."

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je čas představit hlavního hosta dnešní Devadesátky. Martin Janeček je generální ředitel Generálního finančního ředitelství. Hezký večer přeju.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A Soňa se vás ptá: "Není problém zavádět EET na sílu za situace, kdy s něčím takovým není srozuměna velká část podnikatelů?" A já dodávám i velká část podnikatelských elit, viz Vladimír Dlouhý, jak jsme slyšeli.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já se nedomnívám, že tohle to tvrzení je pravdivé. A očekávat, že zavedení systému, který má významně posunout finanční správu v boji proti daňovým únikům bude nějakým způsobem vítáno… Zpravidla ti, kterých se toto týká, právě proti těmto systémům brojí a naopak…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Promiňte, to je i šéf Hospodářské komory?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Pokud vím, tak pan Dlouhý tento systém dlouhodobě podporuje, za což mu určitě děkujeme. Jediné, co zmiňuje, je, že by očekával větší informovanost. S tímto tvrzením ale nemůžu absolutně souhlasit, protože Ministerstvo financí i Finanční správa pro tu informovanost dělá spoustu práce. Myslím si, že málokterému z projektů v minulosti bylo věnováno tolik energie, aby ten systém byl vysvětlován. A pokud si někdo přečte nebo zjistí, jaký je mediaplán z hlediska komunikace, tak bude vědět, že i v těch masových médiích od příštího týdne má začít informovanost podnikatelské veřejnosti - toho, koho se to týká, kde získá přihlašovací údaje, a tak dále. Mně to připadá trochu…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím. Připustíte…

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
…účelové, mně to připadá, promiňte, trochu účelové, že tyhle ty hlasy zaznívají ve chvíli těsně před spuštěním právě této komunikační kampaně. To zní trošku ve stylu jako: "Podívejte se, vy nekomunikujete," a vzápětí až se ta komunikace spustí, která je vysoutěžena půl roku a z těch veřejných zakázek si tohle to nechá krásně zjistit, tak může začít říkat: "Ještě, že jsme poptávali tuhle tu informační kampaň…"

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
On vás Vladimír Dlouhý posléze i pochválí. Nicméně připustíte, že určitá nespokojenost tady je, minimálně na straně podnikatelů a že to může být problém, když podnikatelé ten systém nepřijmou za svůj? Že jednoduše budou hledat cesty, jak ho obcházet?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ten systém se určitě bude určité procento snažit obcházet, to je bez diskuse.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Určité procento, to je kolik?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To ukáže až praxe. To nemůžeme v tuhle tu chvíli vědět a lhali bychom, kdybychom něco přesného odhadovali. Já osobně doufám a věřím, že naprostá většina podnikatelů si ty povinnosti, které vyplývají z tohoto zákona o elektronické evidenci tržeb a z toho systému, bude řádně plnit. A díky tomu se budeme moci jako Finanční správa ve spolupráci případně s Celní správou, která do toho projektu je také zapojena, více zaměřovat na ty, kteří se budou snažit ten systém obcházet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je strategické spouštět ten systém v prosinci? Tedy v adventu, kdy, jak víme, lidé i více cestují, budou různé firemní večírky. To znamená, že je možné očekávat velkou zátěž právě v restauracích a hotelích, kde bude ten systém spouštěn? Nezakládáte si tím na velké problémy?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já se nedomnívám, že by ten systém měl mít problém s nějakou zátěží. Ten systém je dimenzován tak, že doopravdy je velice dostatečně robustní na to, aby tyto zátěže unesl, navíc…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobře. Potom je tu lidský faktor. Je to nové, bude to nové, bude to otestované v lepším případě v řádu měsíců, v praktičtějším případě spíše v řádu týdnů či dnů. V tomto ohledu se nebojíte problémů?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ten systém bude možné testovat přibližně od začátku listopadu, kdy začne pilotní nebo testovací provoz toho systému. A ten, kdo k tomu přistupuje řádně, prostě od 1. listopadu bude moci ten systém testovat a vyzkoušet si to. Srovnám-li si zavádění systému třeba v Chorvatsku, které se v souvislosti s tou elektronickou evidencí tržeb často skloňuje, tam se ten systém zaváděl mnohem rychleji než v České republice. Ta příprava, ty diskuse kolem toho nebyly tak dlouhé a Chorvatsko tohle to zvládlo, systém jim tam funguje. Nevidím důvod, proč…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Nebylo právě i s ohledem na délku těch diskusí praktičtější počkat měsíc a začít s Novým rokem? Ptám se jenom na tu praktičnost zavedení tak závažné změny.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To, kdy začne ten systém fungovat, vyplývá ze zákona. Ten zákon nějakým způsobem vstoupil v platnost, nabyl účinnosti a tak dále a vyplývá to ze zákona. Takže ten zákon a zákonodárce a celý legislativní proces v podstatě rozhodl, že to bude od 1. Prosince. Já se nedomnívám…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu. Předpokládám, že ministr financí Andrej Babiš zná zákon a na konci června řekl…

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Bezesporu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
"Jedna z možností je, že EET začne 1. prosince. A Finanční správa se bude chovat vstřícně a bude se tvářit, že to teda ještě nenastalo," cituju Andreje Babiše. "A pokud by došlo k posunutí, určitě by se posouvaly i ty další termíny," tedy Andrej Babiš posunutí tehdy připustil. Ale současně řekl: "Pokud od prosince, předpokládám, že se Finanční správa se bude chovat vstřícně a bude se tvářit, že to ještě nenastalo." Budete se tvářit, že ten systém ještě není od 1. prosince do 1. ledna?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Domnívám se, že pan ministr, jestli dobře chápu ta jeho slova, měl na mysli, že přístup Finanční správy a potažmo i Celní správy ke kontrole toho systému má být v podstatě klientský, protože podnikatelská veřejnost si bude na ten systém zvykat. Koneckonců i Finanční správa se s ním bude učit pracovat. Takže my máme v rámci toho projektu namyšleno, že ty úvodní kontroly nebudou ve stylu, že se budeme snažit někoho nachytat, jestli vystavil účtenku, která byla fiskalizována nebo nikoliv. Budeme se snažit jednak si zmapovat ty provozovny, které mají tu fiskalizaci nebo posílání těch dat za povinnost činit. Současně budeme komunikovat s těmi podnikateli, jestli s tím systémem nemají problémy, jestli to funguje, jestli potřebují nějaké informace a tak dále. Takže ten klientský náběh…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu. Zásadní otázka - pokuty padat nebudou v prosinci?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Pokuty budou padat pouze v případě, pokud doopravdy se tam těm lidem bude někdo smát do očí a v podstatě se s nimi nebude bavit. Nebude to o tom, že prostě potřebuju pomoct, mně to asi nefunguje, nejsem si jistej, jestli ten systém mi dává tu odezvu, podívejte se na to, a tak dále, tak v tuhle chvíli ne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A pokud někdo nezaeviduje konkrétní platbu, tak pokuta v prosinci padne nebo ne?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Tam se budou muset stejně vyhodnotit ty další okolnosti té transakce. Bavme se spíš o tom, kdy pokuta padne. Ta padne ve chvíli, kdy tam někdo nepřijde, provoz poběží, a když se začne komunikovat o tom, jestli má to pokladní zařízení napojeno na elektronickou evidenci tržeb a dotyčný podnikatel je s odpuštěním vyhodí nebo se s nimi nebude chtít o tom bavit. V tuhle tu chvíli asi ten správce daně nebude moci to přehlédnout a odejít: "No, tak my přijdeme jindy." Bude tu situaci…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže jenom velké excesy.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Přesně tak. Bude to mířeno na velké excesy a na někoho, kdo se tomu zákonu bude chtít de facto vysmívat, což, doufám, nebude nastávat. A potom v podstatě by se dalo i deklarovat, že pokuty prakticky nenastanou. Ale to, že nastanou excesy, nelze vyloučit. Současně tedy nemůžu vyloučit to, že v těchhle případech samozřejmě nebudou uplatněny ty sankce, které nám ten zákon dává.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jenom jednou větou prosím. Exces je také to, že podnikatel vezme peníze, poskytne službu nebo zboží (resp. v tomto případě jenom službu) a nezaeviduje. To bude exces, který už v tom prosinci budete pokutovat, anebo ne?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Na tohle nelze v tuhle tu chvíli odpovědět. To, jak to formulujete, je strašně zjednodušující. Může tam nastat situace, kdy v tom zařízení doopravdy bude nějaká vada. Ten podnikatel bude schopen prokázat, že to zaevidováno nebylo, protože on sám jaksi tu evidenci neprovádí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, ale pokud by to byl úmysl?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Pokud tam nebude úmyslné obcházení, a to je zase na nějaké dokazování nebo podání vysvětlení, není v těchto případech důvod pokutovat, ale v podstatě upozornit na vadu, zjednat nápravu a život jde dál.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím, Janina: "V jakém rozpětí se budou pohybovat pokuty?" Ptá se.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ty pokuty definuje zákon a můžou v podstatě skončit až uzavřením provozovny, pokud doopravdy někdo bude nějakým vážným způsobem ten systém sabotovat, což opět bych byl velice rád, kdyby tahle ta praxe nenastala. A jinak řekněme, že se jedná o jednotky tisíc.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
První podnikatelé se do systému EET zapojí už za 3,5 měsíce. Jak už zaznělo, od 1. prosince tak budou tržby online přiznávat majitelé restaurací a ubytovacích zařízení, týkat se to bude zhruba 100 tisíc podnikatelů. Za další 3 měsíce se potom evidence dotkne taky sektoru velkoobchodu a maloobchodu, zapojí se tak dalších 200 tisíc podnikatelů. Ještě připomeňme, že přibližně polovina podnikatelů z první a druhé fáze už nějaké řešení má a bude se tedy jednat o upgrade a nebo připojení k internetu. O další rok později potom do systému naskočí například 150 tisíc zemědělců, podnikatelů v dopravě a nebo výrobě. No, a červen 2018 potom bude znamenat povinnost elektronické evidence tržeb taky pro řemeslníky, kadeřnice a nebo třeba maséry. K poslední fázi se tak zapojí dalších 50 tisíc živnostníků. No, a pojďme se teď podívat, jak se do celého systému podnikatelé zapojí. V první řadě je nutné se k evidenci přihlásit, a to buď elektronicky na webu finanční správy a nebo osobně na pobočce finančního úřad, a to už od 1. září. Podnikatel potom obdrží údaje, jedinečné přihlašovací údaje. Těmi se následně přihlásí na stránkách finanční správy, no, a pokud podnikatel vlastní více provozoven a registračních pokladen, může si zažádat o víc přístupových hesel. Ještě připomenu, že online přiznávání tržeb se bude týkat jak plateb v hotovosti a nebo platební kartou, tak stravenkami, dárkovými šeky a nebo prostřednictvím bitcoinů. Blížící se termín zavedení elektronické evidence tržeb Čechy zatím netrápí. Čtyři pětiny stravovacích a ubytovacích podniků ještě nemají pokladní systém. Vyplývá to z průzkumu agentury TNS Aisa. Z 600 dotázaných podniků z celé republiky jenom 7 procent potvrdilo, že jsou jejich pokladny na zavedení EET připraveny. Většina zbylých podniků se chystá pořídit systém na poslední chvíli. A my teď míříme do Brna za Pavlou Břečkovou, členkou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Zdravím vás. Dobrý den.

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co říkáte tomu průzkumu? Jak si vysvětlit, že jenom tak malá část podnikatelů, kterých se to od prosince bude týkat, je připravena?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Neumím úplně přesně odpovědět, nevím, na jak velkém vzorku podnikatelů tento průzkum byl udělaný. Nicméně asociace pořádá velkou osvětovou, podle mě velmi masivní, osvětovou kampaň po všech bývalých krajských městech, road show tomu říkáme, za účasti průměrné 150, 200 podnikatelů a já musím říci, že někteří samozřejmě připraveni jsou více, někteří méně, ale velmi příjemně mě překvapilo, jak pragmaticky k tomu přistupují. Dotazy jsou věcné, praktické, nejsou politicky motivované, ty emoce tam bouchají velice málo a já z toho mám velice dobrý pocit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy máte dobrý pocit, ten vzorek byl 600 podnikatelů z každého kraje, tedy určitý vzorek a nejvíce 24 zaměstnanců, respektive nejvíce v hlavním městě Praze a vždy šlo o provozy o velikosti do 24 zaměstnanců, je to tedy i z vašeho pohledu reprezentativní průzkum?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Určitě by se dal považovat, na EET je připraveno relativně malé procento podnikatelů také z toho důvodu, že v současné době si mnozí z nich tržby pochopitelně evidují, ale nemají systém, který by byl kompatibilní se systémem, který bude vyžadován, to znamená, není to systém, který by bylo možné napojit online právě na ten systém, který, který bude tu, ty tržby evidovat online.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, mimochodem pojďme se zeptat i pana generálního ředitele Janečka. Vy jste, pane řediteli, v několika rozhovorech řekl, že se nebojíte toho, že by to spuštění neproběhlo hladce. I ten průzkum, že tedy 84 procent těch, kterých se to od 1. prosince bude týkat, zatím to zařízení nemá, vás nechává klidným?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Podle mého názoru ty zařízení budou v podstatě nakupovat ti podnikatelé, až si začnou registrovat ty přihlašovací údaje a začnou řešit to, jakým způsobem si tuhle tu povinnost začnou plnit. Domnívám se, že ten trh je schopný tohle to zvládnout během měsíce, dvou, takže se neobávám toho, že by s tímhle tím byl nějaký velký problém. Neumím vyloučit samozřejmě, že to nechá někdo na poslední chvíli, stejně tak jako to zažíváme, když podává v březnu daňové přiznání a ten největší nával, jak z našich zkušeností vyplývá, je až ten poslední den, nicméně, nicméně věřím tomu, že se to zvládne i z hlediska těch poskytovatelů těch pokladních systémů je tomu věnováno určitě spoustu pozornosti, už se rozběhly marketingové nějaké akce, co jsem zavnímal, takže předpokládám, že ta řešení na tom trhu existují a…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže za měsíc to podle vás bude vypadat úplně jinak ta statistika?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Určitě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pet. Zajímavé je, že diváky hodně zajímají sankce, diváka Peta: "Jak budou vytrestáni živnostníci, kteří nebudou disponovat s vybavením pro EET, tedy kteří to nechají v tom stavu, v jakém to mají teď?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No, nastoupí tam ty sankce, kdy tam prostě naběhne, řekněme, pokud tam dojde teda k té sankci, k tomu sankcionování, tak ty sankce můžeme začínat někde od tisíce korun, u těch jednotek tisíc korun třeba, v případě opakování se budou stupňovat a může to skončit až tím, že doopravdy tam je kompetence uzavřít tu provozovnu, takže prostě pokud to doopravdy bude chtít někdo systémově sabotovat, tak může dojít k oblepení provozu a v podstatě znemožnění toho páchání této, toho neakceptování nebo neplnění si této povinnosti.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Vím, že běžně se tohle několikrát stalo v Chorvatsku a věřím tomu, že se tohohle tady nedožijeme. Nemáme tu ambici, abysme prováděli takovéto kroky, ale bereme to i z toho pohledu, že musíme chránit ty poctivé podnikatele, kteří si ty povinnosti platí, plní řádně, ostatně velká většina z nich si to plnila již dnes a…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
…dojíždějí na ty, kteří v podstatě jedou načerno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, to je váš pohled na věc. Paní Břečková, připustíte, že ta určitá nepřipravenost může být i forma protestu? Jednoduše to, že podnikatelé z určité části nejsou srozuměni s tím, že k elektronické evidenci tržeb v Česku dojde?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak určitě je to jeden z našich národních rysů, ale já bych nebyla tak optimistická, jako pan ředitel Finanční správy v tom smyslu, že se všechno zvládne na tu poslední chvíli. Já trošku nemám dobrý pocit z toho, že vlastně vývojáři neměli dostatek prostoru na vývoj toho softwaru, vlastně nějaká platforma je známá od června, července tohoto roku a ten software se musí nějakým způsobem vyvíjet, odzkoušet, musí se nasadit do těch určitých zařízení a tak dále, odzkoušet a tak dále, chci říci, že na to zas tolik času tedy není a myslím si, že to může způsobovat na trhu reálný problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
I na to se zeptáme. Divačka Jojka, ta se vás ptá, paní Břečková: "Co vadí podnikatelům na EET? Každé zaměstnání," říká, "má své plus i minus, mimo to nedávno říkali v televizi, že jsme zemí pomalu s největším počtem podnikatel, tak se snad tak zle mít nebudou. Jen nevím, proč jsou zase nějaké výjimky a mluví se o dalších?"

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak to je teď několik dotazů dohromady…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zkusme dát dohromady, prosím, tři nejčastější a nejzávažnější výhrady proti zavedení EET, které slyšíte od podnikatelů?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak absolutně nejčastějším problémem, který vnímají, tak je administrativní náročnost a obavy a samozřejmě nákladovost tohoto systému, která, musím tedy poctivě říci, že oproti ostatním zemím není tak nesmírně vysoká, ale nicméně nebudeme zastírat, že existují oblasti a obory, které jsou dlouhodobě skutečně výnosově velmi nízko a tam to skutečně ten likvidační charakter i může mít, takže já bych asi jmenovala tyto dva.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Václav: "Představte si stupnici 1 až 10," ptá se, "co je blíže pravdě? Na jedné straně jedná se o šikanu až likvidaci drobných podnikatelů, což tedy taky často slyšíme, nebo v české kotlině je folklorem a podvádět a šidit a kontrola je nezbytná." Tak co z těch dvou tezí je podle vás, paní Břečková, blíže pravdě?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
To jsou tedy těžké otázky, abych řekla pravdu. Já si vůbec, já se vůbec nedomnívám, že většina podnikatel u nás šidí a podvádí. To se rozhodně nedomnívám, že je náš národní folklor. Pochopitelně takové najdete, ostatně i proto vlastně obory, které byly vytipovány jako, řekněme, nejrizikovější z hlediska úniků a jsou současně i relativně objemné z hlediska těch tržeb, tak byly vytipovány do té první a druhé vlny elektronické evidence tržeb a já taky očekávám ale, že ten projekt evidence tržeb bude taky řádně a fakt poctivě vyhodnocen, to znamená, že budou sečteny náklady a nejenom na straně státu, ale taky na straně těch podnikatelů, protože oni zas tak úplně mizivé nebudou a musíme si říci, ano, ten projekt hodnotíme úspěšně nebo neúspěšně, pak někdo ponese důsledky. V případě, že úspěšný bude, to znamená, zvýší se skutečně výnos do státní pokladny, pak budeme asi jako asociace mezi prvními a budeme říkat, fajn, tak nám ty náklady ale trochu také kompenzujte, protože, protože ten daňový výnos se zvýšil a tu kompenzaci určitě vidíme minimálně ve snížení daní.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsme u těch nákladů, pokud se nemýlím, pan generální ředitel v dřívějších rozhovorech říkal, že na pořízení toho zařízení nějakých 5 tisíc korun, pane řediteli?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Do 5 tisíc korun.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Do 5 tisíc korun a stovkové náklady měsíčně na provoz, to nezní zrovna jako, řekněme, zničující sumy.

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak jasně, to jsme teď úplně na té nejnižší možné hranici, i proto jsem ráda, že se podařilo vyjednat kompenzaci nebo, řekněme, slevu na dani právě ve výši těch 5 tisíc, ale nedržme se tak úplně při zemi. Většina provozů bude mít to zařízení dražší, protože částka kolem 5 tisíc korun je skutečně to nejzákladnější zařízení, řekněme, s tiskárnou, možná i bez ní a plus samozřejmě náklady na připojení internetu a údržbu softwaru, to prostě něco stojí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
My si to už za chvíli taky ukážeme. Pane řediteli, k tomu odpuštění nebo respektive k té daňové slevě, ptá se divák Mario B.: "Jaká pro to budou kritéria?"

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No, to, to je připraveno pro fyzické osoby, 5 tisíc, které, které prostě mají tuhle tu povinnost a ty si můžou jednorázově uplatnit těch 5 tisíc.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Což těm doopravdy nejmenším, drobným podnikatelům doopravdy by mělo kompenzovat náklady na pořízení toho zařízení. Souhlasím s paní Břečkovou, že samozřejmě u nějakých složitějších, větších firem ty částky můžou být i vyšší, ale to, ano, může to být i víc, prostě u někoho, kdo má řetězec třeba maloobchodů, tak ten to asi za 5 tisíc nepořídí, s tím souhlasím.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Paní Břečková, kolik podnikatelů bude muset skončit kvůli elektronické evidenci tržeb?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
To já tedy upřímně nevím a…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Myslím, kvůli těm nákladům.

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak já doufám, že jich skončí co nejméně, protože ačkoli ten předchozí dotaz říká, že je u nás podnikatelů nadměrně hodně, tak ono to zas tak úplně není. Těch podnikatelů na živnostenský list, kteří se tím opravdu živí, řekněme, tedy plný pracovní poměr, tak ten počet naopak nesmírně klesá. Mám pocit, že třetím rokem v řadě. Naopak zvyšuje se počet těch, kteří si živnost pořizují na vedlejší přivýdělek, a to už vlastně samo o sobě něco hovoří o tom podnikatelském prostředí. To znamená, že to podnikání nebo respektive to podnikatelské prostředí není zas tak úplně jednoduché k tomu, aby to jeho podnikání kvetlo takovým způsobem, jakým my bychom si přáli.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ale v tomto ohledu byste přeci mohli jásat, kdyby platila teze, kterou zmiňuje ministr financí i pan generální ředitel, že sice elektronická evidence tržeb narovná prostředí, to je přece něco, co byste měli vítat, nebo ne?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Já tak úplně tenhle argument neberu na první místo v té škále od 1 do 10, protože se domnívám, že kdo skutečně chce podvádět, tak víceméně podvádět i bude, ale já k té elektronické evidenci tržeb, my přistupujeme nesmírně pragmaticky. Faktem je, že digitalizace nesmírným způsobem postupuje, tak jako používáme dneska tablety, mobilní telefony, veškeré aplikace a tak dále, tak to je věc, která, kterou nezastavíme. Druhá věc je fiskalizace, jak se někdy také říká elektronické evidenci tržeb. Ta se děje nebo se připravuje minimálně i ve všech okolních zemích, takže tady ta otázka není, zda vůbec, ale spíš tedy kdy a v tomhle já vidím spíš tu věc sednout si, dohodnout parametry, podmínky pro podnikatele tak, aby je to zatěžovalo skutečně v rámci možností co nejméně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak a teď pojďme spolu ještě okomentovat poslední věc, pane řediteli, stále trváte na tom, že kvůli EET skončí jenom ti, kteří v tuto chvíli neplatí daně a v podstatě vydělávají na úkor státu?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já nemůžu vědět samozřejmě, kdo skončí po 1. 12. ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ne, promiňte, to jste takto výslovně řekl v rozhovoru pro DVTV minulý týden, tak trváte na tom?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To jsem řekl poté, co jsem byl neustále dotazován na to, kolik podnikatelů skončí, já jsem ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže to není pravda?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ne, já chci, nechte mě, prosím, domluvit. Já jsem tam řekl, že kvůli nákladům na zavedení toho systému neexistuje podle mě důvod, aby někdo skončil své podnikání, protože těch 5 tisíc prostě, vezmete-li si toho nejmenšího podnikatele, kterého by to mělo stát do 5 tisíc to řešení a on ještě bude mít slevu 5 tisíc na dani, tak potom není důvod…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No, ale potom tedy platí ta teze, kterou jste řekl, že skončí jenom ti, kteří teď vydělávají na úkor státu.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Přesně, k tomu se chci dostat, ale chtěl jsem zdůraznit to první, že, protože ty věci se spojují, jedna věc je, že ten systém je nákladný a já chci zdůraznit, že kvůli nákladnosti toho systému není důvod, aby někdo končil. Druhá věc je, že někdo v podstatě zneužívá ten existující systém a čerpá konkurenční výhodu na úkor těch, kteří si své povinnosti daňové řádně platí a pokud někdo z těchto podnikatelů skončí, tak to neumím vyloučit, ale tuhle tu analýzu, tuhle tu analýzu nedokážu predikovat jejich výši, doufám, že to bude co nejméně případů a že tento problém nebude tak vážný, nicméně, nicméně neumím vyloučit, že z těchhle důvodů někdo skončí, ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Paní Břečková, shodnete se v tom?

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Ne, neshodneme. Já se obávám, že v tomhle úplně tu shodu bychom hledali velmi těžko. Naše asociace se snaží právě i s ministerstvem financí vyjednat výjimku, která možná je, řekněme, trošku revoluční, ale rozhodně není nová, takzvaná rakouská cesta a snažíme se o výjimku pro podnikatele nebo malé živnostníky do ročního obratu půl milionu korun, opakuji obratu ročního, nikoliv zisku, aby byli právě z té evidence tržeb vyjmuti. Já samozřejmě si uvědomuji i ta, i ta rizika, která jsou na druhé straně, ale na druhé straně, na té straně, kterou já teď hájím, tak si musíme připustit, že jsou oblasti a obory, které skutečně jsou výdělečně podprůměrné a tam si myslím, že i ta likvidace, likvidace malých podnikatelů skutečně může hrozit. Jedná se o, já nevím, babičky košíkářky, které prostě vyjedou na ten trh, já nevím, osmkrát za rok. Musí to mít na živnostenský list, mají a tím pádem v tuhle chvíli spadají do evidence tržeb. Já osobně musím říci, že nesmírně ctím každého, kdo nesedí s rukama v klíně a zkusí si přivydělat, něco dělá, má nad 70 let například, a přesto se snaží.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Předpokládám, že v tom se s panem ředitelem jistě shodnete. Já vám děkuju, přeju hezký večer do Brna.

Pavla BŘEČKOVÁ, členka představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A pojďme se podívat na technickou stránku věci. Aleš Veselý je projektový manažer jedné z firem, která vyvíjí software pro elektronickou evidenci tržeb. Dobrý večer přeju.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zaznělo tady, že i softwarové firmy nemají příliš velký časový prostor na vyvinutí kvalitního softwaru pro EET, souhlasíte?

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
S tím bych tak úplně nesouhlasil. Myslím si, že každá firma má dostatek času na to software vyvinout v závislosti na tom, jaké má zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb a maximálně ta zkrácená doba bude v tom testování pro připojení na ministerstvo financí nebo respektive na finanční správu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když se podíváme na celý ten proces elektronické evidence, podnikatel zašle datovou zprávu v určitém formátu, finanční ředitel Finanční správě, Finanční správa zašle potvrzení, podnikatel vytiskne účtenku, zákazník převezme účtenku a tak dále, a tak dále. Jak obtížné je to, řekněme, obtisknout do konkrétního programu?

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Takhle, pro koncového zákazníka nebo respektive pro živnostníky to prakticky neznamená vůbec nic. Je to pro mnohé živnostníky stávající stav, oni vlastně tisknou účtenky tak jako tak, v dnešní době, co nám zákon udává, že elektronická evidence tržeb musí být od 1. prosince, prakticky živnostník nepozná, protože veškerá komunikace proběhne vlastně v jakémsi pozadí aplikace a pro něj to vlastně nebude jakákoli zátěž.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy jste přinesl i hardware, tedy to, na čem to v ideálním případě poběží, když bychom to mohli trochu popsat.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Takhle, tohle to je jeden z mnoha hardwarů, které naše společnost EET1 vyvíjí nebo vyvinula a jedná se o největší řešení, které nabízíme živnostníkům, vlastně živnostník si může zakoupit jakékoliv z našich produktů, jedná se o systém, kterej běží na androidu, respektive, tohle to je vlastně jakoby větší tablet tiskárna. Nic víc vlastně živnostník nepotřebuje k tomu, aby mohl fiskalizovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Nicméně jednou z výhod elektronické evidence tržeb má být to, že by měla běžet v podstatě na jakémkoli zařízení připojeném k internetu počínaje nějakým malým Smartphonem, přes tablety po toto složitější zařízení. Je to skutečně tak? Ten program, ten software skutečně poběží stejně spolehlivě na malém Smartphonu jako na takovémto sofitiskovanějším zařízení?

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Já nemůžu hovořit za všechny vývojáře, za výrobce systému pro elektronickou evidenci tržeb, ale za naši společnost můžu určitě říct, že jsme připraveni na to, jak už tady pan Janeček řekl, se dostat s cenou opravdu pod těch 5 tisíc korun s řešením, kdy jsme schopni nahrát náš software do mobilního zařízení nebo do hardwarovýho zařízení živnostníka, aby mu nevznikaly další vícenáklady s pořízením tabletu, tiskárny a dalších věcí, pak si myslím, že není problém, samozřejmě je to otázka testování, ne každé zařízení bude kompatibilní na běh naší aplikace. Teď myslím tím nedoporučujeme klientům, kteří by chtěli ukládat svoje data, mají povinnost ukládat data 10 let, aby instalovali jakýkoliv software, co se týče fiskalizace tržeb na svém mobilním telefonu, kde je možnost zavirování a potom vlastně může následovat finanční sankce.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zařízení, které by měli využívat kupříkladu prodejci na farmářských trzích, kterých se to bude týkat, takže vy to z odborného pohledu nedoporučujete? I na farmářských trzích by bylo jistější použít nějaké složitější zařízení, než jenom obyčejný mobilní telefon.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Neříkám složitější zařízení, samozřejmě telefon můžou použít, neříkám, že to nejde, my jsme na to připraveni, ale nedoporučujeme to z důvodu možného zavirování telefonu a případné ztráty dat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co se stane, když vypadne online připojení?

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Vlastně nic se nestane. Živnostník má povinnost do dvou dnů vlastně fiskalizovat veškeré tržby, které provedl během toho offline stavu, ale samozřejmě to zařízení musí umožňovat ukládání vlastně těch offline účtenek do toho zařízení, protože samozřejmě výrobci někteří, kteří vyvíjejí své zařízení, musí být neustále online a pak by tam mohl vyskytnout se problém.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ještě poslední věc mě zajímá. My jsme si tady popsali ten proces elektronické evidence, jak dlouho to trvá jedno takové zaregistrování a finální vytištění, vytištění toho potvrzení, té účtenky.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Teď nevím, jaké zaregistrování máte na mysli, jestli zaregistrování celé té pokladny do systému evidence tržeb?

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ne, ne, ne, konkrétní platba poslání na finanční správu, přijetí potvrzení, vytištění.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
To jsou řádově vteřiny. Živnostník to nemá šanci vůbec zaregistrovat, že ta komunikace tam proběhla.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak já vám děkuju. Hezký večer.

Aleš VESELÝ, projektový manažer EET1
--------------------
Není zač.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ne všichni ale budou podléhat elektronické evidenci, výjimku mají například prodejní automaty, prodej jízdenek na palubě dopravních prostředků a nebo taky veřejné toalety. Školních jídelen zřízených státem se taky týkat nebude. Privátní školy a školky se ale o elektronické, se ale elektronické evidenci tržeb zcela nevyhnou. V jejich případě totiž výjimka platí pouze pro prodej obědů žákům a učitelům. Jídelny ale často nabízejí jídlo taky důchodcům a nebo ženám na mateřské dovolené a na ty se elektronická evidence vztahovat bude. Na EET se také budou muset připravit internetové obchody, a to v případě, že zákazník bude platit za zboží hotově a nebo kartou při jeho převzetí. Jedinou výjimku si e-shopy vymohly u platby na dobírku, tedy u případů, kdy kurýr od zákazníka převezme hotovost, ale doručovací společnost pošle e-shopu převodem na účet. Vyřešily se taky otazníky okolo spropitného. Pokud si ho ponechá barman a nebo číšník, nebude evidenci podléhat. Když si ho ale vezme majitel restaurace, mělo by se zaevidovat. Včera to na svém blogu uvedl ministr financí Andrej Babiš. O výjimku pro farmářské trhy žádal ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj by pro drobné farmáře mohla být elektronická evidence likvidační. S prodejem na trzích by tak mohli rovnou skončit, anebo by nebyli konkurenceschopní. Ministerstvo financí ale návrh odmítlo jako nesystémovou výjimku, která by zvýhodnila jen úzkou část podnikatelů. Vláda Jurečkův návrh zamítla na konci července. No, a ani návrh Libereckého kraje přes ministry neprošel. Region žádal o výjimku pro malé firmy s ročním obratem pod 10 milionů korun. Obává se totiž, že EET bude pro drobné podnikatele hlavně na venkově likvidační a služby méně dostupné. Podle vlády by ale výjimka mohla znamenat konkurenční výhodu. Pro ty, kteří by záměrně vykazovali nižší tržby. No, a zastavme se právě u zmíněných e-shopů. Už jsme ve spojení s Janem Vetyškou, výkonným ředitelem Asociace pro elektronickou komerci. Zdravím vás, dobrý den.

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ta jedna jediná výjimka pro provozovatele e-shopů, tedy pro situaci, kdy kurýr dodá zboží, od zákazníka převezme platbu v hotovosti či kartou, potom poukáže majiteli e-shopu na účet a není nutné evidovat elektronicky, ta je dostatečná?

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
No, tak, hlavně je důležité, že se o ní mluví a že se nějakým způsobem, že zvítězil zdravý rozum, protože přeci jenom tam už ta platba potom probíhá klasicky na účet mezi obchodníkem a jeho partnerem, který zajišťuje tu spedici, takže, takže je logická, že vlastně taková, taková tržba je zaevidovaná sama o sobě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pojďme tady možná znovu zopakovat, ve kterých případech tedy zaměstnanec či přímo majitel e-shopu bude muset evidovat tržby?

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
No, ono to není úplně stoprocentně zřejmé, dokavaď prostě nemáme černé, černé na bílém veškerou tu specifikaci, a to, jakým způsobem e-shopy budou muset v praxi řešit. Ono další věc je, že dneska už si povídat o e-shopech, už je to jenom o tom internetovém prodeji, protože to samozřejmě u obchodníků, u spousty z nich zbývá, takže můžeme třeba říct příklad, že klasický prodej na prodejně nebo na výdejně, kde se bude přijímat, kde se bude přijímat hotovost, to jsou, to jsou stejné věci vlastně jako v kamenném obchodě. Tam není asi žádný rozdíl, ani není důvod, aby to tam bylo jinak u internetových obchodů, než tomu bude u kamenných.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu, promiňte jenom, abych tomu správně rozuměl, co vám na tom není jasné, na těch pravidlech pro e-shopy.

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
Tak na těch pravidlech, ono se to pořád mění, o tom diskutuje a jako já ještě nemám v ruce finální verzi, jestli vy jo, o tom, jak to s EET bude, co všechno je potřeba splňovat, jaká technická řešení a tak dále, já jsem ještě stoprocentně platný dokument neviděl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, já jsem se ptal spíše na to, ve kterých případech tedy lidé z e-shopu budou muset tržby evidovat? V tom máte jasno? Tomu rozumíte?

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
Ano, dá se říct, že ano, ale na druhou stranu nikde není vyloučeno, asi je to i dost pravděpodobné u takhle, řekněme, živého organismu, jako je to zavádění EET, že se to stejně ještě může měnit, jo, proto jsem jakoby nechtěl být definitivní a říkat, co to bude pro obchodníka nebo spotřebitele znamenat, protože dokavaď se to opravdu nespustí a nebudou ta pravidla definitivní, tak bychom teďka pouze jako spekulovali a předpokládali, jak to vypadá, že to dnes bude, jestli mi rozumíte.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pojďme se na to zeptat. Pane generální řediteli, zůstaňme konkrétně tedy u e-shopů. Tam je možné, že se ta pravidla, když je nějakým způsobem změní v podobě rozšíření nějakých výjimek?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já si nemyslím, že by se u e-shopů měnila ta pravidla. Myslím si, že jsou v tuhle chvíli daná a nevidím důvod s tím cokoliv činit…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vysvětlil jsem to správně? Tedy ta výjimka platí pro případ, kdy kurýr dodá zboží, zákazník zaplatí sice v hotovosti nebo kartou a ta platba majiteli e-shopu dojde na účet, tak potom to není nutné evidovat.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Pokud ten, kdo doručuje ten balík je zprostředkovatelem, poštovním zprostředkovatelem, třeba Česká pošta a pokud ta česká pošta prostě dotyčnému e-shopu rozveze, co já vím, tisíc balíčků, vybere od těch příjemců hotovost a bezhotovostně pak tyto prostředky přepošle tomu internetovému obchodu, tak v této situaci ten internetový obchod, zdůrazňuji, musí to dělat poštovní zprostředkovatel. V této situaci nemusí uvádět internetový obchod do systému EET tuto tržbu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Platí to i pro kurýrní služby?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Tam záleží na tom, jaký má statut ta služba. Těch firem nebo poskytovatelů této služby v České republice je asi 20, jestli mám správné informace, takže ti, pokud to tito budou poskytovat, tak tam platí tento režim, který jsem zmínil. Pokud to bude doručovat někdo, kdokoliv jiný, koneckonců můžete to doručovat třeba i vy osobně a budete to dělat na základě nějaké formy smlouvy o zastoupení, tak v tu chvíli by tento režim neplatil a ten e-shop, protože by to v podstatě dělal pro svou protaženou ruku přes někoho, koho by měl najatýho na základě smlouvy o zastupování, tak v tu chvíli by tu, v té elektronické evidenci tržeb podléhal v situaci, kdy by přijímal tu hotovostní transakci. Samozřejmě jsou tam i ty situace, kdy zákazník zaplatí bezhotovostně nebo jsou tam možná nějaké další modely, ale myslela jsem si, že ten nejožehavější, který většině, většině případů nabízí řešení, je to, co jsem zmínil, ale stejně tak tam platí i ta možnost v podstatě do toho balíčku s tím zboží, tak jak se tam dneska vkládá běžně faktura, přiložit i tu účtenku, která už je zanesena do systému a tím je ta povinnost splněna. V tomhle režimu předpokládáme, že třeba budou fungovat rozvozy pizzy, takže to řešení má.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím. Pane Vetyško, takto jste tomu rozuměl nebo to pro vás bylo upřesnění nové?

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
Já tomu rozumím, pan ředitel to říká absolutně jasně. Mně tam spíš šlo o to, že pro nás jako internetové obchody je technická připravenost asi to nejdůležitější. Jestli se tam potom odklikne, že tato platba spadá nebo nespadá do systému, už bude jakoby jenom marginální problém, takže my opravdu jenom čekáme na tu definitivní technickou specifikaci a nemyslel jsem to nikterak jako kritiku, ale spíš jenom jako, že jsem neuměl odpovědět na vaši otázku se stoprocentní jistotou, jak to bude, až to bude.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Proto jsme to upřesnili. Jiří Vetyška. Děkuju, přeju hezký večer.

Jan VETYŠKA, výkonný ředitel, Asociace pro elektronickou komerci
--------------------
Na shledanou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane řediteli, v této souvislosti ještě jedna věc. Proč podléhají elektronické evidenci platby kartou? Tedy způsob platby, který zanechává určitou elektronickou stopu a ta platba sama o sobě je přeci dohledatelná.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To není až tak pravda, protože vy byste mohl mít klidně nasměřovaný za ty platby kartou třeba do daňovýho ráje někam a v tom systému by se to nedalo dohledávat, takže v podstatě v tu chvíli ta platební karta se chová z hlediska té kontroly stejně jako nebo velice podobně jako hotovostní peníze, nic…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jako prostředek úniku.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Přesně tak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pojďme ještě k těm výjimkám, trochu politické téma. Divák SK: "Co si myslíte o tom, že lidovci se snažili farmářům na trzích vyjednat výjimku z evidence tržeb?" A já k tomu ještě dodám, lidovci navzdory odporu vlády chtějí ve sněmovně prosadit, aby se elektronická evidence tržeb netýkala, řekněme, drobných podnikatelů, kteří si vydělají ročně do 65 tisíc korun?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ročně do 65 ..., co si o tom myslím, no, tak, je to prostě nějaký návrh, který zde byl předložen, já se nedomnívám, že tato výjimka je důvodná. Jednak k těm farmářským trhům, které asi většina občanů vnímá právě tím prizmatem, že tam chodí někdo prodávat třeba přebytky ze zahrádky a je to prostě nějaká činnost, v podstatě navazuju i na to, co tady říkala paní, paní Břečková před chvílí, že prostě ti lidé něco dělají, prostě nějakým způsobem tu společnost obohacují a tak dále a nemají založené ruce doma, že to je žádoucí. Tady na ty případy, na většinu těchto případů nejspíš bude dopadat zdanění takzvaně podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů a tyto příjmy nepodléhají evidenci tržeb, takže…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Kde je ta hranice?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ta hranice je dána soustavností, což je trošku hůře uchopitelný pojem, ale víceméně to přesně zapadá na ty občany, kteří prostě mají zahrádku. Zahrádkáři mají přebytky a chodí prodávat třeba na ty farmářské trhy některé přebytky, prodává tam med…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže, pokud prodává jenom v létě, v sezoně, tak to není soustavné, soustavný prodej a nemusí se evidovat?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Řekněme, že, protože se tady zamotáme do toho abstraktního pojmu soustavná činnost, na těch farmářských trzích fungují podnikatelé, kteří doopravdy tuto činnost dělají ve velkém na v podstatě plný úvazek, mají třeba dodávku, nakoupí někde zeleninu nebo nějaké zboží, které se na tom trhu běžně prodává a objíždí jednotlivé farmářské trhy, někde v nějaký lokalitě, kam jsou naučení jezdit. Teď dost často, protože osobně tam chodím a vím, jak to tam vypadá, někteří nějaké pokladní zařízení mají, byť teda netvrdím, že už dneska je připojeno na elektronickou evidenci tržeb, ale můžete tam vidět i pokladní systém nebo nějakou pokladnu, tak tito podnikatelé, kteří to, tuto činnost dneska danili takzvaně podle paragrafu 7, což jsou ti živnostníci, tak na ty se vztahuje elektronická evidence tržeb, ale ti podnikatelé, kteří ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Víte, víte, kam tím směřuje, mě zajímá, jak to chcete rozlišit? Přece babička, která týden co týden v Dejvicích na Vítězném náměstí na farmářském trhu prodává zeleninu, může z pohledu kontrolora přeci taky působit jako někdo, kdo si tím systematicky vydělává.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To jo, ale ten člověk tam bude prodávat nějaké objemy zboží, které jsou menší, dokonce zhruba do 30 nebo do 30 tisíc tyto příjmy nejsou předmětem té daně, takže pokud doopravdy je to někdo, kdo jede malé objemy a prodává tam, prodává tam několik třeba sklenic medu nebo podobné, podobné věci, které můžete na tom farmářském trhu vidět, tak to spadá právě do této činnosti a jsou to zpravidla přesně, řekněme, ty důchodci nebo někdo, kdo prostě zahrádkaří, má nějakej přebytek prostě, má v sezoně třešně, tak je tam jde prodat, ale ten ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A rozlišovat se to bude individuálně případ od případ při kontrolách?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Samozřejmě, to se musí rozlišit případ od případu tyhle ty situace, ale ty definice, to jsou věci, které jsou projudikovány, takže to není nic, s čím by si, s čím by si ti lidé neporadili. Finanční správa to umí rozlišovat a ti, kteří tyto činnosti dělají taky, protože léta už jsou zvyklí danit buďto teda paragrafem 10 zákona o dani z příjmů a nebo tím paragrafem 7, takže to je v podstatě to štěpení, které dneska potřebují slyšet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsme u těch pojmů, zákon o elektronické evidenci tržeb zavádění výjimek umožňuje a formuluje to takto…

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nařízení vlády.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
"Pokud to neznemožní nebo by to neznemožnilo, respektive pokud by evidování tržeb znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, no, a zajímá mě, co to je ten plynulý nebo znemožnění plynulého hospodárného výkonu činnosti.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To je v tom systému nebo v tom zákoně v podstatě jakási pojistka, kdyby se v praxi, protože nikdy nemůže pokrýt při sebelepší péči situace, které na trhu můžou vznikat a nebo možná dneska na tom trhu ještě neexistují a nejsou známy. Tak ten zákon v podstatě pamatuje, má tyto v uvozovkách zadní vrátka na tyto situace, nepředpokládá se, že by se...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu, zajímá mě, co pod tím rozumíte vy jako generální ředitel Generálního finančního ředitelství. Jak tomu rozumíte?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já bych pod tím předpokládal třeba ty činnosti, které už dneska v tom zákoně dostaly přímo tu výjimku jako, jako je třeba, já nevím, poplatek na veřejných toaletách, což by mohl být třeba nějaký problém a tak dále. Takže to jsou situace, které byly už detekovány v přípravném procesu toho zákona a rovnou se do toho zákona implementovaly a potom, a zůstala tam už v podstatě jenom ta možnost zavést tam přes to nařízení vlády další výjimky, pokud by byly, byly zjištěny. Ale říkám, to, co, ty příklady jsou tam uvedeny v zákoně...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
/Souzvuk hlasů/, pokud se ukáže, promiňte, že na farmářských trzích takto jednoduše evidovat nelze? Pokud to praxe ukáže, tak to bude šance na zavedení výjimky.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Čistě teoreticky, jo, jak se ptáte, ale rovnou dodávám, že se nedomnívám, že by tomu tak mělo být, protože ten venkovní provoz je naprosto běžný. Setkal jsem se třeba s dotazem, co když třeba bude, já nevím, - 30? Ale v případě - 30 stupňů patrně na tom trhu nikdo prodávat nebude, ale čistě hypoteticky, kdyby prostě tam byl třeba technický problém kvůli klimatickým podmínkám, tak tam na to zase je pamatováno, že v tu chvíli prostě to není pod sankcí, protože prostě tam objektivní okolnosti znemožnily splnění si těchto povinností.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, pane řediteli, další dotaz divácký, Alexis: "Jaké máte očekávání od EET, začne stát konečně vybírat pořádně daně, aby mohl rozdávat dotace? Babiš," ministr financí, "dle předvolebních průzkumů," ptá se divák, "drtivě vede, lidé chtějí vydělávat na jeho dotace." Jaké máte očekávání od EET?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Tak předpokládám, že můžeme pominout tu polemiku o nějakých dotacích, k čemuž se tady nebudu vyjadřovat, to je nějaký útok a naše očekávání je, že ty první dvě vlny, to znamená, hotely a restaurace a následně maloobchod a velkoobchod přispěje ke zlepšení výběru daní o 12,5 miliardy, což prostě není vůbec zanedbatelná částka, byť ten odhad je…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To bude jasné už kupříkladu za rok, jestli se to podařilo a nebo ne.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No, v podstatě ano s tím, že ten efekt DPH je víceméně okamžitý, protože ta splatnost té daně je v měsíční nebo čtvrtletní periodě, pominu-li teda to, že ta druhá vlna nabíhá až k 1. 3., takže tam je dvouměsíční zpoždění a ta je z hlediska toho významu toho systému důležitější a z hlediska těch příjmových daní, tak jejich splatnost je vlastně až následující rok, takže zejména u těch, co neplatí, prostě následující rok, takže s tímto zpožděním, ale ve vztahu k tomu zdaňovacímu období jako celku k roku 2017 ten efekt je tento.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Richard: "Kdo konkrétně bude kontrolovat, jak podnikatelé evidují?" Vy jste o tom už mluvil, mluvil jste o čísle 300 zaměstnanců vaší správy plus 100 zaměstnanců celní správy. 400 lidí, 400 lidí na desetitisíce podnikatelů. Není to kapka v moři?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Tak těch podnikatelů podle našich odhadů v konečném stadiu by mělo být až 600 tisíc, na který podle našich propočtů tohle dopadá a já se domnívám, že ta kapacita, věřím tomu, že je dostatečná.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
400 lidí na tak velké množství podnikatelů?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ano, jednak tam bude náběh těch jednotlivých vln a hlavně samozřejmě vystavování těch účtenek bude hlídat i nějaká analytika finanční správy, která bude detekovat případy, kde je nějaké podezření, takže…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, to mě zajímá, jak to funguje, jak, na základě jakých údajů vytipujete, že toto je určitý okruh podnikatelů, kteří místo evidence platby si ty peníze dávají pouze do kapes?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ten kontrolní proces finanční správy o tom, že pracovníci budou chodit dělat kontrolní nákupy, budou chodit do té provozovny a budou zjišťovat, jestli doopravdy ten podnikatel vydává tu účtenku s tím ověřovacím kódem...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, jak zjistíte, kam jít, abyste šli najisto?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Musel bych popsat jakoby celej ten proces, protože tím, že my projdeme ty provozovny, zjistíme v tom systému, že pokud jsme je kontrolovali, tak si plnili ten den, řekněme, ty povinnosti řádně, možná se tam druhej den někdo namátkově vrátíme, abysme si tyto skutečnosti ověřili a pokud, pokud zjistíme, že jsou tam ty povinnosti plněny, neshledali jsme žádnou závadu a můžeme tam bejt zcela anonymně, tak budeme mít propojení v tom systém, že v tu chvíli jsme detekovali tenhle den, tyhle dny, tyto týdny, prostě podnikatel nebo v té provozovně ta povinnost byla plněna řádně a budeme sledovat, jakým způsobem ta referenční hodnota, která se do toho systému tímto způsobem získá, vyvíjí. Pokud ta, pokud ta hodnota nebude v čase nikam padat, nebudou se tam dít podivné operace, aby na to ten systém upozorňoval, tak nemáme důvod se těmto podnikatelům věnovat a pro ně je to i o tom komfortu, že právě budeme kontrolovat méně a nebudeme mít ten důvod. Naopak, pokud někdo, když k němu přijdeme a proběhne tam tahle ta operace, tak zjistíme, že třeba si tu povinnost neplnil a nebo si jí plnil ve chvíli, kdy zjistil, že probíhá třeba nějaká kontrolní akce finanční nebo celní správy a v tom systému to hodí nějaký výkyv, tak nám to detekuje místo, kde patrně k této činnosti může docházet. Ale může k tomu docházet i z jiných důvodů, což musí být následně ověřováno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tomu rozumím. Jedna věta, pane řediteli, za jak dlouhý časový úsek poznáte, že někdo podvádí? Někdo přestane evidovat tržby, jednoduše si ty peníze bude dávat do kapes, za jak dlouho na to přijdete?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To záleží zase na situaci, pokud přijdete do provozovny, uděláte kontrolní nákup a dostanete účtenku, která nebyla zadána do systému, tak v tu vteřinu…

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže záleží na náhodě, zda to těch 400 lidí tam zrovna přijde a nebo ne?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
V tu vteřinu, no, ten systém je samozřejmě primárně postaven na tom, že si většina těch podnikatelů tyto povinnosti plní řádně a ty odlišnosti lze získat z toho systému tou analytikou, kterou říkám. Může to být doplněno třeba i o to, že budeme mít udělaný analýzy třeba nějaké přiměřené marže velikosti obratu a tak dále, a tyhle ty věci budeme propojovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Já vám děkuju, Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství, hlavní host dnešní Devadesátky. Hezký večer.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Děkuji za pozvání.

Nacházíte se zde: