Informační kampaň k EET pokračuje

13.02.2018

Další rok informační kampaně k elektronické evidenci tržeb zahájil seminář pro vývojáře pokladních systémů, který již popáté uspořádaly Ministerstvo financí, Finanční správa a Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS).

Přednášející téměř padesáti posluchačům představili aktuální informace o plynulém provozu evidence tržeb, upozornili na plánovanou obnovu serverových certifikátů a zásady použití certifikátů poplatníky. Zástupci SPCSS zopakovali, jak vznikají kritické i propustné chyby, jak o nich centrální systém informuje pokladní zařízení a jaký je doporučený postup, když k takové chybě dojde. Popsali správné postupy při opakovaném, duplicitním a dodatečném zaslání, při stornu, a pravidla pro uvádění DPH ve zprávě.

Další část semináře byla věnována podrobnému vysvětlení, jak je možné napravit věcné chyby, ke kterým může na straně poplatníka při evidenci tržeb dojít. Může se jednat o tržby, které nebyly zaevidovány včas nebo naopak byly zaevidovány omylem navíc. V praxi dochází i k situacím, že je v datové zprávě chybná hodnota některé z finančních či jiných položek, nebo k použití nesprávného podpisového certifikátu. Finanční správa poskytla návody, jak v konkrétních situacích reagovat, zda chybu v evidenci napravovat a jakým postupem.

Důležitou částí semináře byly informace týkající se dopadů nálezu Ústavního soudu, který zrušil od 1. března tohoto roku povinnost evidovat platby kartou a uvádět na účtence DIČ a odložil spuštění 3. a 4. fáze EET. V závěru semináře se pak zástupci Ministerstva financí věnovali fungování účtenkové loterie a novinkám, které se v ní chystají.

Po celou dobu semináře probíhala diskuze k prezentovaným tématům, která potvrdila zájem odborné veřejnosti o evidenci tržeb.

Na webu etrzby.cz jsou publikovány všechny prezentace, fotografievideozáznam akce.

Nacházíte se zde: