Žádost o autentizační údaje

21.01.2020

Finanční správa připomíná poplatníkům, na jejichž tržby se vztahuje nebo bude vztahovat evidence tržeb, a kteří neuvažují o evidenci v tzv. zvláštním režimu nebo nesplňují podmínky pro jeho povolení, že je nutné před přijetím první evidované tržby požádat o autentizační údaje.

Autentizační údaje jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem a slouží pro přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde poplatník zadává údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby a stahuje si pokladní certifikát, který je nutné nainstalovat do pokladního zařízení. O autentizační údaje je možné žádat již nyní, a to buď osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, nebo elektronicky na stránkách Daňového portálu, kde poplatník vyplní a odešle formulář „Žádost o autentizační údaje“ pomocí přihlašovacích údajů do Datové schránky. O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce poplatníka. Plná moc musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Podrobnosti ohledně základních kroků, které je třeba v souvislosti s přípravou na evidenci tržeb provést, včetně postupu při podání žádosti o autentizační údaje naleznete na internetových stránkách Základní kroky k evidenci tržeb a způsoby evidence.

Nacházíte se zde: