Reakce na dezinformační komentář k užívání rodných čísel na účtence

03.03.2017

  • Reakce na článek: "Smutný dopis o EET, na který nejde najít odpověď"
  • Autor: Jiří X. Doležal | Zdroj: Reflex | Datum: 1. 3. 2017

Finanční správa reaguje na komentář o údajném dopise nešťastné živnostnice, která se obrátila na redaktora nejmenovaného týdeníku s žádostí o pomoc, a který jí místo pomoci pouze utvrdil v její mylné obavě, stejně jako v domnělém viníkovi – Finanční správě. Domníváme se, že úkolem novináře je informovat, ptát se, analyzovat, zjišťovat skutečnosti a souvislosti, nikoliv rozdmýchávat iracionální emoce, děsy a lži. Pokud se však nešťastná živnostnice ani dotyčný novinář neměli před utvořením svých závěrů potřebu na Finanční správu obrátit, rádi bychom uvedli skutečnost na pravou míru alespoň dodatečně.

Finanční správa nepovažuje užívání rodných čísel jako obecného identifikátoru u daňového identifikačního čísla v případě podnikajících fyzických osob, které jsou plátci DPH, za šťastné, nicméně obavy z jeho zneužití v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb nejsou na místě. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Současná konstrukce obecného identifikátoru fyzické osoby je využívána napříč celou veřejnou správou, a to již od počátku 90. let. Hlavním důvodem jeho zavedení bylo využití již existujících evidencí osob, které umožňují sdružování informací z informačních systémů sloužících k rozdílným účelům. Tato úprava přitom nevyplývá z daňového řádu. Ten pouze odkazuje na obecný identifikátor podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, který je v gesci Ministerstva vnitra. Podle zákona o základních registrech bude při vytváření registru obyvatel možné pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo nejdéle do 31. prosince 2025. Poté bude zřejmě zaveden nový obecný identifikátor. Daňový řád při stanovení formátu DIČ přitom počítá i s možností, že obecným identifikátorem fyzické osoby rodné číslo nebude a je tedy připraven na budoucí vývoj v legislativě. Finanční správa nyní uvažuje o tom, že navrhne zavést bezvýznamový identifikátor vlastní nebo obecný.

Již v minulosti byla ze strany Ministerstva vnitra, resp. veřejné správy jako celku, několikrát zvažována změna v této oblasti, vždy však zůstalo u toho, že se i nadále budou v blízké době používat obecné identifikátory platné v České republice, na kterých je dosud postavena většina evidencí správních orgánů. Pro jakékoli změny ovšem platí, že je lze realizovat nejdříve v důsledku právních předpisů připravených budoucí vládou při zachování rozumné legisvakanční doby, neboť se jedná o změnu, která bude představovat výrazný zásah do informačních systémů veřejné správy. Jedná se o složitou záležitost, která má vazbu na více právních předpisů, a proto nesmí být její řešení „šito horkou jehlou“, ale musí být naopak podrobeno důkladné diskuzi a řádně připraveno.

Nacházíte se zde: