Příklady datové zprávy

21.02.2017

Byl zveřejněn dokument s příklady, jak u různých typů tržeb správně naplnit položky datové zprávy. Obsahuje 22 různých situací a jim odpovídající vzory.

V tomto dokumentu jsou uvedeny příklady, jak ve vzorových situacích správně vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), dokumentu Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb a dokumentu Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb. Uvedené příklady pouze aplikují principy popsané ve výše uvedených dokumentech na konkrétní vzorové situace a tržby. Informace jsou určeny především pro vývojáře a dodavatele pokladních zařízení a software.

Nacházíte se zde: