Odpověď na otázku "Od kterého okamžiku musí řezníci evidovat tržby, pokud v provozovně porcují maso (popřípadě vyrábějí masné výrobky), které následně prodávají konečným zákazníkům?"

08.02.2017

V případě činnosti řezníků je nutné rozlišovat několik situací, které mají zásadní vliv na určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby:

  • Řezník maso z vlastní produkce bourá, porcuje či jinak upravuje a dále ho prodává ve své prodejně. Tato činnost spadá pod NACE 10 – Výroba potravinářských výrobků s povinností evidovat tržby poplatníkem od 3. fáze, tj. od 1. 3. 2018.
  • Řezník maso z vlastní produkce bourá, porcuje, dále jej tepelně zpracovává či jinak upravuje, např. z něj vyrábí uzeniny, masné výrobky apod., které následně prodává. Tržby plynoucí z této činnosti má poplatník povinnost evidovat od 3. fáze, tj. od 1. 3. 2018, neboť tato činnost spadá pod NACE 10 – Výroba potravinářských výrobků.
  • Řezník nakoupí maso jakéhokoliv druhu z velkoobchodu či maloobchodu v podobě půlek, koster apod. a pouze jej ve své provozovně bourá, naporcuje nebo jinak upraví s minimálním zpracováním. Takto zpracované a upravené maso řezník dále prodává ve své provozovně. Jedná se o činnost zařazenou dle NACE 47 – Maloobchod, kdy poplatník má povinnost evidovat tržby od 2. fáze, tj. od 1. 3. 2017.
  • Řezník nakoupí maso jakéhokoliv druhu z velkoobchodu či maloobchodu, tzn. není vlastní produkce, které ve své provozovně bourá, naporcuje a dále jej tepelně zpracovává či jinak upravuje, např. z něj vyrábí uzeniny, masné výrobky apod. Tržby plynoucí z prodeje těchto výrobků má poplatník povinnost evidovat od 3. fáze, tj. od 1. 3. 2018, neboť se jedná o činnost zařazenou dle NACE 10 – Výroba potravinářských výrobků.
  • Řezník nakoupí maso jakéhokoliv druhu z velkoobchodu či maloobchodu, tzn. není vlastní produkce, které ve své provozovně bourá a naporcuje. Řezník si z takto připraveného masa dodavatelsky nechá vyrobit uzeniny, masné výrobky apod., které následně prodává ve své provozovně. Tržby plynoucí z prodeje těchto výrobků má povinnost evidovat od 3. fáze, tj. od 1. 3. 2018, neboť se jedná o činnost zařazenou dle NACE 10 – Výroba potravinářských výrobků.

Nacházíte se zde: