Fiskalizace v Chorvatské republice: fakta

19.02.2016

Primárním cílem fiskalizace (elektronické evidence tržeb v Chorvatsku) nebyla snaha zalátat díry v rozpočtu státu, ale narovnat podnikatelské prostředí.

Z daňového hlediska bylo záměrem dosáhnout stavu, kdy větší počet lidí bude platit nižší daně.

Stav v roce 2012

 • Existence velkého počtu malých a středních podniků zapojených do hotovostních transakcí,
 • velký podíl plateb v hotovosti se zdál být zřejmým, ale čísla z daňových přiznání ukazovala pouze 15% podíl těchto plateb,
 • nedostatečná finanční disciplína,
 • potřeba účinného nástroje dohledu nad tržbami v hotovosti,
 • řešení: on-line evidence tržeb (on-line fiskalizace).

Zahájení fiskalizace

 • Od počátku projektu v dubnu 2012 stačilo 8 měsíců k nabytí účinnosti právní úpravy a fiskalizace byla spuštěna k 1. 1. 2013.
 • Fiskalizace byla zavedena postupně ve 3 fázích:
  • od 1. 1. 2013: pohostinství a ubytování, velcí plátci,
  • od 1. 4. 2013: velkoobchod a maloobchod, OSVČ v oblasti služeb,
  • od 1. 7. 2013: ostatní subjekty.
 • Výjimky z procesu fiskalizace:
  • subjekty bez povinnosti vystavovat faktury (účtenky),
  • dobře měřitelné služby,
  • další výjimky dle rozhodnutí vlády.
 • Zavedení fiskalizace bylo doprovázeno mediální antikampaní, která hrozila zvýšením nezaměstnanosti, krachy podnikatelů a celkovou nefunkčností systému.
 • Model fiskalizace měl na konci roku 2012 podporu 93 % obyvatelstva.
 • Byla zahájena soutěž typu účtenkové loterie.
 • 32 % obyvatelstva změnilo své chování a nově při nákupech vyžaduje účtenky.

Vliv na podnikání

 • Většina daňových subjektů pro nový systém využila stávajících přístrojů.
 • Trh se procesu fiskalizace rychle přizpůsobil nabídkou dostupných přenosných zařízení a internetového připojení.
 • 95 % rozlohy země je pokryto internetovým připojením a pouze 25 daňových subjektů z 87 tisíc působí v oblasti bez internetového připojení.
 • Fiskalizace u podnikatelů nevedla k ukončení jejich činnosti. V případě OSVČ znamenala fiskalizace zvýšení podílu subjektů, které využívají paušální zdanění (současně se totiž zvýšil limit pro odvod DPH).
 • Přibližně 46 000 společností bylo administrativně zrušeno, protože nevykazovaly činnost, nikoliv kvůli zavedení fiskalizace.
 • Počet společností vzrostl mezi roky 2012 a 2013 o 11 % a mezi roky 2013 a 2014 o 9 %.
 • Více než v 98 % případů trvá odezva systému na pokladně méně než 0,5 vteřiny. Žádné zdržení nebo fronty při placení nevznikají.
 • Dosud nedošlo k žádnému výpadku systému ani k narušení jeho bezpečnosti.
 • Platby v hotovosti tvořily v roce 2014 podle podílu vydaných dokladů cca 90 % všech plateb.
 • Kontrola subjektů ze strany správce daně začala být prováděna cíleně na základě analýzy dat získaných z fiskalizace. Efektivita výkonu finanční správy je pětinásobná.

Fiskální dopady

 • U OSVČ v oblasti pohostinství bylo mezi roky 2012 a 2013 zaznamenáno zvýšení průměrných denních příjmů o 125 % a zvýšení průměrného množství denně vystavených dokladů o 65 %.
 • Podle daňových přiznání došlo u nezávislých činností, řemesel a OSVČ mezi roky 2012 a 2013 k nárůstu průměrného vykázaného příjmu o 35 %.
 • V oblasti pohostinství byl mezi roky 2012 a 2013 ve vztahu k DPH zaznamenán více než 40% nárůst zdanitelných plnění. V oblasti obchodu se jednalo o 13% nárůst.
 • Mezi roky 2012 a 2013 se zvýšil výběr spotřební daně na státní úrovni o 48 %.
 • U daně z příjmu PO došlo mezi roky 2012 a 2013 k 11% zvýšení daňových závazků u subjektů zařazených do procesu fiskalizace.
 • U daně z příjmu FO došlo mezi roky 2012 a 2013 v případě nezávislých činností k 70% nárůstu daňových závazků u subjektů zařazených do procesu fiskalizace.
 • Zkušenosti ukázaly, že systém fiskalizace není u podnikatele problém zavést během 3 dní.

Stav v roce 2015

 • Přetrvává silná politická vůle dále rozvíjet a využívat nástroj fiskalizace.
 • Projekt má velkou podporu obyvatelstva.
 • Podnikatelé nepovažují fiskalizaci za problém pro jejich podnikání.
 • Podnikatelé provozující činnosti spadající do výjimek ze systému se chtějí stát jeho součástí.
 • Daňová správa považuje fiskalizaci za účinný nástroj a podporuje jeho rozvoj a využívání.

Srovnání chorvatského a českého modelu fiskalizace

Co platí pro oba modely?

 • Postup fiskalizace tržby je stejný:
  • podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě,
  • ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky,
  • podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu),
  • zákazník obdrží účtenku,
  • evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.
 • Mají řešení pro případ výpadku internetu.
 • Podnikatel nepotřebuje certifikovanou pokladnu.
 • Chrání obchodní data proti zneužití.
 • Rozumný (ale přísný) přístup finanční správy.

V čem se oba modely liší?

Parametr  Česká republika  Chorvatská republika 
 Zjednodušený elektronický režim (offline)  ANO  NE, paragony
 Regulace stavu hotovosti v pokladně  NE  ANO
 Povinnost zákazníka převzít a držet účtenku  NE  ANO
 Zasílání údajů o pokladním personálu  NE  ANO
 Poplatek za digitální certifikát  NE  ANO
 Maximální výše sankce  500 000 Kč  500 000 HRK (1,8 mil. Kč)

Další informace o projektu fiskalizace v Chorvatské republice jsou dostupné zde.

Nacházíte se zde: