Plánovaná výměna SSL certifikátu na příjmové straně EET

28.06.2022

Dne 30. 6. 2022 v 8:00 hodin proběhne plánovaná výměna SSL certifikátu v testovacím prostředí Playground (pg.eet.cz) příjmové strany systému EET. Stejný SSL certifikát bude v produkčním prostředí (prod.eet.cz) nasazen dne 7. 7. 2022 v 8:00 hodin. Bližší informace jsou k dispozici v části IT/Vývojář > Oznámení pro vývojáře.

Poplatníkům, kteří v současné době evidují tržby nad rámec evidenční povinnosti a kteří by zaznamenali problém s navázáním spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou EET, doporučujeme zkontrolovat nastavení pokladního zařízení, případně obrátit se na dodavatele tohoto pokladního zařízení.

Nacházíte se zde: