Příklady vyplnění žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

13.02.2020

Zvláštní režim evidence tržeb mohou využít poplatníci, kteří disponují povolením správce daně pro evidování tržeb v tomto režimu.

Toto povolení poplatník získá při splnění zákonných podmínek na základě žádosti, která se podává věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční správa vydala nezávazný vzor žádosti a vzorové příklady jejího vyplnění, které také naleznete v sekci Dokumenty / Metodika k evidenci tržeb.

Nacházíte se zde: