Archiv technické specifikace

Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb
Format and structure of registered sale information and description of the data interface for receipt of registered sale data messages
Definice XML schematu (xsd)
Definice webové služby (WSDL)
Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb
Produkční prostředí - Přístupové a provozní informace
Production environment - Access and operational information
Neprodukční prostředí (Playground) – Přístupové a provozní informace
Non-production environment (Playground) - Access and operational information
Vzorové testovací datové zprávy
Sada certifikátů certifikační autority Playground v1.0
  • název souboru: CA_PG_v1.zip, velikost souboru 13,7 kB, platnost od 13.6.2016 do 31.12.2016
Certificate Revocation List (CRL CA PG)
  • název souboru: ca.crl, velikost souboru 4 kB, platnost od 13.6.2016 do 31.12.2016
Sada certifikátů certifikační autority EET CA1 Playground

Nacházíte se zde: