Možnosti testování

Možnosti testování v produkčním a neprodukčním prostředí.

  1. Pro testování je k dispozici neprodukční prostředí (Playground) s plnou funkcionalitou (určeno pro vývoj pokladních software).
  2. Lze také zaslat libovolnou datovou zprávu o evidované tržbě v ověřovacím módu na produkční i na neprodukční prostředí s plnou funkcionalitou (odpovědí). Tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, takže k nim nebude nijak přihlíženo.

Veškeré datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, které jsou zaslány do produkčního prostředí v ostrém módu, jsou považovány za skutečné tržby a ukládají se. Proto by neměly být zasílány hodnoty, které neodpovídají skutečným tržbám.

Tržby, na které se (ještě) nevztahuje povinnost evidovat, mohou být kdykoli evidovány (zasílány) dobrovolně. Poplatník, který se rozhodne evidovat tržby, ačkoli (ještě) nemá tuto povinnost, tím není vázán tak, že by zároveň musel zasílat datové zprávy o všech přijatých tržbách. Může tedy zasílat vybrané tržby a tím si vyzkoušet vše potřebné v předstihu. Může též evidovat všechny uskutečněné tržby, ačkoli některé bude povinen evidovat až později (tj. v některé z dalších fází), zároveň s těmi, které již povinen evidovat je – což může být jednodušší, než u každé tržby rozhodovat, zda již musí být evidována či nikoliv. Totéž platí i o tržbách, které nemusí být evidovány z jiných důvodů, např. protože nesplňují formální znaky evidované tržby, nebo jsou z evidence vyloučeny.

Nacházíte se zde: